Women in Taipei (2022)

Gwei Lun-mei-starring drama series “Women in Taipei,” as a spin-off from the “Women in Tokyo” series.

Last episode

Episode 3
Sep 28, 2022

Cast

Gwei Lun-mei

as Sandy / Lin I-Shan

Hsia Yu-chiao

as Hsu Hui-Ju

Wang Bo-chieh

as Hank / Li Cheng-En

Lin Si Yu

as Lin I-Ching

Genre

Drama