The Devil Punisher (2020)

A baker by day and demon fighter by night, Zhong Kui, a reincarnated deity must jog his amnesiac lover's memory of their millennium-long romance.

Next episode

Mar 07, 2021

Last episode

Feb 28, 2021

Cast

Mike He

as Zhong Kui / Zhong Zhengnan

Yin Chao-Te

as Wu Ching-yuan

Dewi Chien

as Seven Star Sword Spirit / Hsiao-chi

Amanda Chou

as Lady Qin Kuang

Bor Jeng Chen

as Bat Spirit / Ah-Fu

Ivy Shao

as Meng Po / Meng Xinyu

Guang Chen

as Li En-hsi