Followers (2020)

When an aspiring actress hits it big thanks to a candid Instagram post, the lives of several Tokyo women cross as they struggle to define happiness IRL.

Last episode

Follower
Feb 27, 2020

Cast

Miki Nakatani

as Limi Nara

Elaiza Ikeda

as Natsume Hyakuta

Mari Natsuki

as Eriko Tajima

Yuka Itaya

as Akane Gunjyo

Kom I

as Sunny

Mika Nakashima

as sayo

Tadanobu Asano

as Tamio Mochizuki

Shuhei Uesugi

as Hiraku Noma

Nobuaki Kaneko

as Yuruco

Sho Kasamatsu

as Sueo

Yutaro

as Nori

Created by

Mika Ninagawa

Genre

Drama